An cung ngưu hoàng hoàn Đồng Nhân Đường 1 viên 

  3.500.000

  › Quy cách: Hộp thiếc 1 viên

  › Xuất xứ: Đồng Nhân Đường – Trung Quốc  1 viên / lần  Dùng khi bị đột quỵ  Trong thời điểm vàng “6 tiếng” sau khi phát hiện người bị tai biến


  Bảo quản ở nhiệt độ phòng


  Bạn cần trợ giúp?