Nấm đông trùng hạ thảo - sự nhầm lẫn tai hại của người tiêu dùng Việt

Nấm đông trùng hạ thảo: Sự nhầm lẫn tai hại của người tiêu dùng Việt

Nấm đông trùng – Sự nhầm lẫn tai hại của người tiêu dùng Một biệt dược có giá hàng tỉ đồng bị dìm xuống đáy thị trường, một thảo dược “bình dân” được tôn là thần dược để “hét giá”. Đó đang là diễn biến trong thị trường đông trùng…

Danh mục