Nghiên cứu mới: Covid-19 đặc biệt ưa thích đàn ông, dẫn đến tỷ lệ nhiễm và tử vong cao hơn phụ nữ

Điều bí ẩn khiến tỉ lệ đàn ông tử vong nhiều hơn so với nữ giới trong đại dịch Covid-19 đã được làm sáng tỏ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.