[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][rev_slider_vc alias=”test2″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1545806273960{margin-top: 0px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #efefef !important;}” el_id=”san-pham-ban-chay”][vc_column css=”.vc_custom_1545279535304{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”][martfury_products_carousel title=”Sản phẩm đang giảm giá” links_group=”%5B%7B%7D%5D” per_page=”10″ autoplay=”30000″ products=”sale” orderby=”rand” order=”asc” cat=”sam-chinh-phu, sam-han-quoc, dong-trung-ha-thao”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1545897415860{margin-top: 0px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #efefef !important;}” el_id=”sam-chinh-phu”][vc_column][martfury_products_of_category title=”Sâm chính phủ Hàn Quốc” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Thi%C3%AAn%20s%C3%A2m%20c%E1%BB%A7%20kh%C3%B4%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fthien-sam-cu-kho-kgc-150g.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22H%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20c%E1%BB%A7%20kh%C3%B4%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fhong-sam-cu-kho-kgc-300g.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Cao%20h%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fcao-hong-sam-kgc-6-nam-tuoi.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%E1%BB%99t%20h%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fbot-hong-sam-powder.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Vi%C3%AAn%20h%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fvien-hong-sam-krg-powder-tablet.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22H%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20Baby%20Kid%20Tonic%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fhong-sam-baby-cho-tre-em-5-den-7-tuoi.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tinh%20ch%E1%BA%A5t%20h%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20Everytime%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fnuoc-hong-sam-han-quoc-everytime.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22H%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20Tonic%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fnuoc-hong-sam-han-quoc-krg-tonic-mild.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22H%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20linh%20%C4%91an%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fhong-sam-linh-dan-kgc.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20h%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20Won%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fnuoc-hong-sam-won.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tr%C3%A0%20h%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Ftra-hong-sam-tea-cool.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22K%E1%BA%B9o%20h%E1%BB%93ng%20s%C3%A2m%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fkeo-sam-han-quoc.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22S%C3%A2m%20l%C3%A1t%20t%E1%BA%A9m%20m%E1%BA%ADt%20ong%20KGC%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fhong-sam-tam-mat-ong-xat-lat.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” cat=”sam-chinh-phu-han-quoc” tags=”kgc” images=”13292″ link=”url:%2Fsam-han-quoc%2Fsam-chinh-phu-han-quoc%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1545806321940{margin-top: 0px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #efefef !important;}” el_id=”sam-han-quoc”][vc_column css=”.vc_custom_1545279535304{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”][martfury_products_carousel title=”Các loại sâm Hàn Quốc khác” links_group=”%5B%7B%7D%5D” per_page=”10″ autoplay=”5000″ products=”sale” orderby=”rand” order=”asc” cat=”sam-han-quoc”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1545897431970{margin-top: 0px !important;padding-top: 25px !important;background-color: #efefef !important;}” el_id=”dong-trung-ha-thao”][vc_column][martfury_products_of_category title=”Đông trùng hạ thảo” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%C4%90%C3%B4ng%20tr%C3%B9ng%20h%E1%BA%A1%20th%E1%BA%A3o%20T%C3%A2y%20T%E1%BA%A1ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fdong-trung-ha-thao-tay-tang-nguyen-con.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%C3%B4ng%20tr%C3%B9ng%20h%E1%BA%A1%20th%E1%BA%A3o%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fdong-trung-ha-thao%252Fdong-trung-han-quoc%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%C3%B4ng%20tr%C3%B9ng%20h%E1%BA%A1%20th%E1%BA%A3o%20Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fdong-trung-ha-thao-tenken.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%C3%B4ng%20tr%C3%B9ng%20h%E1%BA%A1%20th%E1%BA%A3o%20M%E1%BB%B9%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fdong-trung-ha-thao-mediusa-cordyceps-sinensis.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%C3%B4ng%20tr%C3%B9ng%20h%E1%BA%A1%20th%E1%BA%A3o%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fbot-dong-trung-ha-thao-vang.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” cat=”dong-trung-ha-thao” tags=”” images=”13304″ link=”url:%2Fdong-trung-ha-thao||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1545897446267{margin-top: 0px !important;padding-top: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;background-color: #efefef !important;}” el_id=”linh-chi-han-quoc”][vc_column][martfury_products_of_category title=”Linh chi Hàn Quốc” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Cao%20linh%20chi%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fcao-linh-chi-do-youngji-hop-go-den.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%E1%BA%A5m%20linh%20chi%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fnam-linh-chi%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tr%C3%A0%20linh%20chi%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Ftra-linh-chi.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Vi%C3%AAn%20linh%20chi%20Nissan%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fnam-linh-chi-nissan-nissan-reishi.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20linh%20chi%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fnuoc-hong-sam-linh-chi-cao-sam-cao-cap.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” cat=”nam-linh-chi” tags=”” images=”13329″ link=”|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1545897460601{background-color: #efefef !important;}” el_id=”vi-ta-min”][vc_column][martfury_products_of_category_2 title=”Thảo dược & Vitamin, khoáng chất” links_group=”%5B%7B%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22products%22%3A%22recent%22%7D%5D” side_title=”Phòng chống đột quỵ” images=”13350″ cat=”vitamin-khoang-chat, san-pham-thao-duoc” ids=”2083, 10138, 8529, 7621, 5567, 2114″][/vc_column][/vc_row]